Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

SPOWIEDŹ JEST DLA OCHRZCZONYCH!

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka,
wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 13 listopada br.

Drodzy bracia i siostry!

Fot. L’Osservatore Romano

W Credo, poprzez które co niedzielę wyznajemy naszą wiarę, stwierdzamy: „Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów”. (…) „Wyznaję”. Co to oznacza? Ten uroczysty termin wskazuje na wielkie znaczenie tego, co stwierdzamy, to znaczy Chrztu. Rzeczywiście, wypowiadając te słowa potwierdzamy naszą prawdziwą tożsamość jako dzieci Bożych. Chrzest jest w pewnym sensie dowodem osobistym chrześcijanina, metryką urodzenia. Jest to metryka zrodzenia w Kościele. (…) Kto z was pamięta w jakim dniu został ochrzczony? (…) To zadanie domowe: [pullquote]
Do Polaków Ojciec Święty powiedział: Pozdrawiam obecnych
tu Polaków. Moi drodzy, przyjmując sakrament Chrztu, zostaliśmy
oczyszczeni z każdego grzechu i dostąpiliśmy udziału w sprawiedliwości
wcielonego Syna Bożego. Jesteśmy zaproszeni do życia
w sprawiedliwości i otrzymujemy łaskę Ducha Świętego, abyśmy mogli
odpowiedzieć na to zaproszenie. Jeśli jednak z powodu naszej słabości
utracilibyśmy tę łaskę, mamy inne narzędzie oczyszczenia – sakrament
pojednania. Przystępujmy do tego oczyszczającego źródła na
drodze nawrócenia. Niech wam towarzyszy Boże błogosławieństwo!
[/pullquote]poszukać kiedy zostałem ochrzczony i podziękować Bogu, gdyż otworzył mi drzwi do swego Kościoła w dniu, gdy otrzymałem Chrzest. Uczyńmy to dziś. Jednocześnie z Chrztem związana jest nasza wiara w odpuszczenie grzechów. Sakrament Pokuty lub spowiedź jest w istocie jakby „drugim Chrztem”, który zawsze odnosi się do pierwszego, aby go umocnić i odnowić. (…) Spowiedź jest dla ochrzczonych, aby utrzymywać w czystości białą szatę naszej godności chrześcijańskiej! „Jeden chrzest”. Wyrażenie to przypomina słowa św. Pawła: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest”. Słowo chrzest dosłownie oznacza „zanurzenie” i rzeczywiście sakrament ten stanowi prawdziwe duchowe zanurzenie w śmierci Chrystusa, z której wskrzeszani jesteśmy wraz z Nim jako nowe stworzenia. Jest to obmycie odradzające i oświecające. Odradzające, ponieważ dokonuje tego zrodzenia z wody i z Ducha, bez którego nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego. Oświecające, gdyż przez Chrzest osoba ludzka wypełniona jest łaską Chrystusa, „światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” i rozpraszającą ciemności grzechu. (…) „Na odpuszczenie grzechów”. W sakramencie Chrztu odpuszczane są wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, jak również wszystkie kary za grzech. (…) Nie mogę się ochrzcić dwa, trzy, czy też cztery razy, ale mogę wiele razy iść do spowiedzi, odnawiając łaskę chrzcielną. To tak jakbym dokonywał ponownego Chrztu. Pan Jezus jest tak dobry, że nigdy nie przestaje nam przebaczać i udziela nam Swego przebaczenia. Zapamiętajcie to dobrze: Chrzest otwiera nam drzwi do Kościoła. Poszukajcie daty swego Chrztu. Ale także pamiętajcie, że gdy brama się trochę zamyka ze względu na nasze słabości, nasze grzechy to spowiedź otwiera ją na nowo, gdyż jest ona jakby „drugim Chrztem”, w którym wszystko jest nam przebaczane i zostajemy oświeceni, by iść naprzód ze światłem Pana. Idźmy naprzód radośni, ponieważ życie powinniśmy przeżywać z radością Jezusa Chrystusa, która jest łaską Pana.