Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (2)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Adwent – czas przygotowania do Bożego Narodzenia, pomaga nam wciąż przyjmować Pana, naszego Zbawcę, który do nas przychodzi. W Adwencie uczymy się postawy czekania: na Boże słowo, na Ewangelię, dobre natchnienia, na śmierć, na niebo. Dziś człowiek nie umie i nie chce czekać. Młodzi nie chcą czekać do ślubu, aby żyć cieleśnie, małżonkowie – często się to zdarza – nie chcą czekać, aż emocje się wyciszą i będzie można konflikt rozwiązać. Św. Paweł pisze: „Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6). „Dobrym dziełem” jest miłość małżonków, jest łaska Sakramentu Małżeństwa. Bóg zapoczątkowuje w nas i między nami „dobre dzieła”: pierwsze spotkanie, przeżywanie zauroczenia, ślub, dziecko. „A modlę się o to – pisze Apostoł – aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze” (Flp 1,9–10). Św. Paweł podkreśla łączność między modlitwą a doskonaleniem się miłości. Modlitwa indywidualna i wspólnotowa umacnia miłość ku Bogu i ku ludziom: ku małżonkom, dzieciom, rodzicom i teściom, ku każdemu człowiekowi. W Adwencie szczególną Przewodniczką jest Niepokalana Dziewica Maryja. Bóg wybrał Maryję na Matkę swego Syna, uczynił Ją Niepokalaną od chwili poczęcia. W czasie Zwiastowania Maryja poznała Boży zamysł. Przyjęła Bożą wolę: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Bł. Jan Paweł II pomaga małżonkom, rodzinom przyjąć i zrealizować Boży plan, który dla człowieka i wspólnoty jest powołaniem. „Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodną z opinią większości” (adh. Familiaris Consortio, p. 5). „Wśród najbardziej niepokojących znaków… Ojcowie Synodu uwydatnili w szczególny sposób szerzenie się rozwodów i tworzenie nowych związków … zawieranie jedynie cywilnych kontraktów małżeńskich … przyjmowanie Sakramentu Małżeństwa bez żywej wiary … odrzucanie norm moralnych, które regulują współżycie małżeńskie i nadają mu ludzki i chrześcijański wymiar” (Familiaris Consortio, p. 7).
Propozycja postanowienia
Zastanowię się, w jaki sposób pobożność maryjna, Jej przykład, różaniec, mogą mnie i rodzinie pomóc w realizacji powołania małżeńskiego i rodzinnego.