Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

NIEDZIELA: Rdz 3,9–15; Rz 15,4–9; Łk 1,26–38
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Rozważanie Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
Rozumność nasza wyraża się w tym, że poszukujemy zrozumienia tego, co nas otacza i jeszcze bardziej zrozumienia samych siebie. Młoda dziewczyna, Maryja, nieraz myślała, kim ma być w przyszłości. I oto sam Stwórca, poprzez Gabriela, odsłania swej służebnicy tajemnicę Jej własnej osobowości. Maryja słyszy o sobie: pełna łaski,zjednoczona z Bogiem, najszczęśliwsza pośród wszystkich kobiet. Tak już jest, że bez Boga nie potrafimy poznać samych siebie – tylko On może nam ukazać, kim naprawdę jesteśmy. Tylko On kreśli najwspanialszą perspektywę naszego rozwoju. Słuchajmy dokładnie, co Bóg mówi o każdym z nas.

rs