Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bracia innej religii

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Myślę o tym, jak głęboka jest nauka, którą możemy czerpać ze słów Pisma Świętego wybranych na dzisiejsze modlitewne spotkanie, i jak ważna jest ta nauka dla prowadzenia dialogu wszędzie tam, gdzie na wspólną przeszłość kładą się cienie krzywd doznanych i wyrządzonych. Myślę o tym, jak wielkim darem jest Słowo Boże, które pomaga nam przezwyciężyć czysto ludzkie reakcje i budować przyszłość w zaufaniu do miłości Boga, który budzi w ludzkim sercu szlachetne nadzieje, daje swoim wiernym wielkie obietnice i pozostaje im na zawsze wierny. (…) Wielka jest ta nauka i potrzebna w każdym czasie, gdy ludzie chcą dążyć do budowania trwałych relacji pokoju zgodnego współżycia. (…) Chciejmy we wspólnej modlitwie prosić Boga o dar życzliwego spojrzenia na siebie nawzajem, szczere zainteresowanie losem naszych braci i sióstr innej religii, wyznania, kultury. Chciejmy prosić przede wszystkim, byśmy zawsze – budując przyszłość dziś – zaczynali od szukania Bożego zamysłu wobec nas i naszych bliźnich. Wtedy jest nadzieja, że Boże królowanie przybliży się dzięki nam i zaowocuje pokojem. Wtedy będziemy w stanie nie dopuścić, by powtórzyły się lata nienawiści i grozy, jakie najstarsi z nas jeszcze pamiętają.

Fragment pozdrowienia w synagodze „Tempel” z okazji
16. Dnia Judaizmu, Kraków, 19 I 2013 r.