Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (9)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Gdybym mówił językami… gdybym też miał dar prorokowania… gdybym posiadał… wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym” (1 Kor 13,1–2). Bóg, który jest Miłością, stworzył nas z miłości i dla miłości. Jesteśmy uzdolnieni, aby Boga kochać nade wszystko, a bliźnich ze względu na Boga. Bóg nas powołuje, byśmy otwierali się na dary Ducha Świętego, który nas uzdalnia do miłowania Boga i drugiego człowieka. Hymn św. Pawła o miłości odnosi się do każdego ucznia Chrystusa, dotyczy wszystkich wspólnot, grup społecznych i narodów, ale szczególnie jest to światło i moc Boża dla małżonków i rodzin. Dziś, w świecie, wiele się mówi o miłości mężczyzny i kobiety, ale zazwyczaj głosi się miłość, która przychodzi i odchodzi, jest uczuciem, które mija, przeżyciem, które jest ulotne, pełne egoizmu, nie liczy się z Bogiem, lekceważy przysięgę wierności, pomija dobro dzieci, albo w ogóle nie chce mieć dziecka. Hymn o miłości jest Bożym słowem. Bożemu słowu towarzyszy Boża moc. Gdy Bóg nakazuje żyć miłością, daje swoją łaskę, duchową siłę, aby człowiek był zdolny do miłości. Św. Paweł podaje cechy miłości. Każde stwierdzenie, jaka jest miłość, staje się zadaniem do realizacji. „Miłość cierpliwa jest” – co to znaczy dla małżonków, rodziców, dzieci, innych członków rodziny? Brak cierpliwości, brak wytrwałości w przezwyciężaniu codziennych przeciwności, brak nadziei, że trudności w porozumieniu małżonków zostaną przezwyciężone – rodzą słowa, które ranią, prowadzą do pochopnych decyzji, które trudno przezwyciężyć. Często nie chcemy się przyznać do tego, że nie umiemy być cierpliwi wobec samych siebie. Znoszenie swoich wad, złych przyzwyczajeń, wymaga pokory. „Miłość nie zazdrości… nie unosi się pychą… nie szuka swego” – miłość jest nie do pogodzenia z pychą i egoizmem. Dostrzec pychę, egoizm u siebie i przyznać się do tego – już jest zwycięstwem miłości. „Miłość nie dopuszcza się bezwstydu” – miłość małżeńska wyraża się w ciele, we współżyciu i czułości, ale nie jest miłością grzech nieczysty, zdrada, grzechy przed zawarciem małżeństwa, grzechy przeciwko świętości ciała i świętości przekazywania życia. „Miłość nie pamięta złego… wszystko znosi… wszystko przetrzyma” – miłość przebacza, prosi o przebaczenie i dlatego „wszystko przetrzyma”. „Wiara, która działa przez miłość (Ga 5,6) staje się nowym kryterium… działania, które przemienia całe życie człowieka” (Porta fidei, 6).
Propozycja postanowienia
W tym dniu miesiąca, w którym mieliśmy ślub, przeczytamy wspólnie 1 Kor 13,1–13.