Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dziękczynienie za łaskę wiary

Patronka parafii, św. Barbara, jest bardzo wymownym przykładem ukazującym, że każdy człowiek musi mieć hierarchię wartości, bo to ona świadczy o jego wartości. Jeśli człowiek postawi Pana Boga n a pierwszym miejscu, to wszystko będzie podporządkowywał do Niego i wszystko będzie w jego życiu uporządkowane. Jeśli będzie umiał wybrać największe dobro, to i te drobniejsze, pośrednie dobra znajdzie. Wiara wymaga odpowiedzi przez całe życie. Właśnie życie powinno mówić jak ja wierzę, kto jest dla mnie najważniejszy, jakie wartości. Czemu warto poświęcić życie czy karierę ? To jest wielkie zadanie dla nas, żebyśmy wiedzieli, że nie ma prawdziwej wiary bez życia według przykazań Bożych. Zachęcam do dziękczynienia za łaskę wiary, która jest wielkim darem Bożym i drogowskazem w życiu, który doprowadzi do wiecznego zbawienia. Wtedy dopiero docenimy w pełni kim był dla nas Jezus Chrystus, Jego miłość, czym była Msza święta, w której uobecniał dla nas swoją śmierć zbawczą. Obecnie Chrystus wielu ludziom przeszkadza w życiu publicznym i chcą zamknąć wiarę w Kościele. Globalizacja nieprawości rozprzestrzenia się po świecie.

Fragment homilii w kościele pw. św. Barbary w Przeworsku, 4 X II2013 r.