Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odzyskać wzrok wiary

Ks. Bp Edward Janiak Biskup Kaliski

Święty Mikołaj jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Kościele. Jest to święty, który uczy nas dobroci, że powinniśmy dzielić się swoim sercem, swoją miłością z innymi, a słynie zwłaszcza z tego, że czczony jest na Zachodzie i Wschodzie. Powinniśmy uczyć się od niego dobroci. Pomaga dyskretnie, nie oczekuje wdzięczności, ale trzeba się do niego zwracać. Kult św. Mikołaja w Bari wiąż e się z tym, że z relikwii świętego, które były dwukrotnie wykradane z jego grobowca, po dziś dzień wydobywa się ciecz zwana manną św. Mikołaja. Adwent jest dany człowiekowi po to, aby godnie przygotował się do świąt Bożego Narodzenia. Pan Jezus Zbawiciel przychodzi, aby zgładzić nasze grzechy. My o tę łaskę miłosierdzia, o przebaczenie prośmy Pana Boga, prosimy o wartości duchowe, bo grzech narusza porządek miłości, rujnuje porządek sprawiedliwości. Najważniejsze jest duchowe przygotowanie. Nie wystarczą gesty. Ile trudu jest w przygotowaniu do Bożego Narodzenia: choinka, światełka, zakupy i porządki, ale najważniejsze jest przygotowanie wewnętrzne. Można nie mieć choinki, zakupów bogato zrobionych, ale być szczęśliwym wewnętrznie , że nikt przeze mnie nie płacze, że nikomu nie wyrządzam krzywdy, nie noszę żalu, nienawiści, złości. Potrzebne jest zerwanie z grzechem, aby odzyskać wzrok wiary.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Sumy odpustowej w katedrze kaliskiej pw. św. Mikołaja, Kalisz, 8 XII 2013 r.