Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ważne rocznice

Numer specjalny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” został poświęcony jednemu z najznakomitszych polskich misjonarzy i kaznodziejów. Był niestrudzonym apostołem Chrystusowego Odkupienia i kultu maryjnego, związanego z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Już za życia cieszył się opinią świętości i wielkim szacunkiem wśród ogółu polskiej społeczności różnych stanów. Był człowiekiem niezwykłej pracowitości i oddania. Wielką miłością o. Bernarda po Bogu było Zgromadzenie Redemptorystów, którego członkiem został w 20 roku życia. Według ogólnych statystyk oblicza się, iż przeprowadził ponad tysiąc serii misji i renowacji misji, rekolekcji parafialnych i stanowych, indywidualnych i grupowych. Współcześni nazywali go Apostołem Polski, niestrudzonym głosicielem Słowa Bożego.


Autorka wraz z Redakcją „Źródła” pragnie w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim Ojcom, zaangażowanym w pomoc przy powstawaniu tego numeru. W szczególności, są to: o. dr Janusz Sok CSsR, Prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów; o. Sławomir Pawłowicz CSsR z Tuchowa, obecny wicepostulator procesu beatyfikacyjnego; o. dr Marian Sojka CSsR z Torunia; o. Sylwester Cabała CSsR z Warszawy, radny prowincjalny; o. prof. UKSW dr hab. Paweł Mazanka CSsR z Warszawy, a także ks. prob. Władysław Derunow z Mościsk.


Ikonografia pochodzi ze zbiorów Archiwum Prowincji w Tuchowie, chyba że zaznaczono inaczej. Cytaty zostały zaczerpnięte z autobiograficznej edycji: „Sługa Boży Bernard Łubieński CSsR, Wspomnienia”, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2009.