Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie bójmy się świadectwa wiary

Ks. Bp Piotr Greger Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Aby dostrzec Chrystusa, by prawdziwie przyjąć Go jako swojego Pana, trzeba umieć zamknąć oczy na świat zewnętrzny. To jest bardzo czytelny znak, mówiący, iż warunkiem przejrzenia jest oderwanie się od wszystkiego, co jedynie powierzchowne i dostrzegalne. Tylko człowiek, który jest do tego gotowy, może w pełni się nawrócić. To jest jeden z istotnych warunków autentycznego spotkania się z Bogiem. (…) We współczesnym świecie, żyjącym zasadami rynku, rządzącym się zimnymi prawami podaży i popytu, pojawia się silna pokusa wprowadzenia na rynek nawet religii i sprawdzenia, co podoba się potencjalnym klientom, aby ewentualnie dopasować ofertę do ich gustów i zainteresowań. W takim kontekście nawrócenie Pawła i wszystkie konsekwencje tego wydarzenia są dla nas wskazaniem, iż nie możemy oczekiwać, że spod nacisku różnych grup ludzi, którzy chcieliby formować Kościół według swoich gustów czy kaprysów, zrodzi się coś lepszego. Jako uczniowie Chrystusa jesteśmy odpowiedzialni za prawdziwy Kościół Chrystusowy we wszystkich obszarach jego obecności. Nie wolno nam godzić się na to, by za bezcen sprzedawano to, co kosztowało zbawczą Krew Chrystusa. To jest cena Ewangelii, za którą nawrócony Paweł oddał życie oraz stał się Jej gorliwym świadkiem i apostołem. Nie bójmy się świadectwa swojej wiary, bądźmy ludźmi wielkiego formatu na miarę naszego Patrona.

Fragment homilii wygłoszonej podczas odpustowej Mszy świętej w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej, 27 I 2013 r.