Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dom w Ewangelii (37)

Dom na emigracji

Ks. Edward Staniek

W Ewangelie jest wpisana emigracja Jezusa i Jego rodziców. Mateusz pisze: Gdy [mędrcy] odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem”; On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda (Mt 2,13–15). Bywają sytuacje, w których emigracja jest konieczna. Wiele z nich jest podyktowanych poszukiwaniem pieniędzy na życie. Polska w swej historii zna taką wielką  emigrację drugiej połowy wieku XIX. W Ameryce potrzebne były ręce do pracy i można było budować dom dla rodziny. Ta emigracja była również zapisana programowo przez polityków. Jej celem był wyjazd z Polski ludzi młodych, zdolnych do pracy, aby przez to osłabła Ojczyzna. Potencjał młodości był wykorzystywany dla dobra innych. Podobna fala miała miejsce na przełomie lat 1960/1970. Ostatnio z Polski wyjechało ponad dwa miliony młodych i zdolnych ludzi. Decydowali się na to w poszukiwaniu pieniędzy. Drugim mechanizmem emigracji jest ucieczka tych, którzy w Ojczyźnie byli na czarnej liście. Taka emigracja z Polski miała miejsce po zaborach, po powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz po okupacji. Trzeba znać jej mechanizmy, bo odsłaniają kulisy polityki i ekonomii świata. Emigracja jest wpisana w Ewangelię. W spojrzeniu Bożym jej ważnym elementem jest to, aby emigracja dotyczyła całej rodziny. Ona nie powinna być rozstaniem ani męża i żony, ani dzieci i rodziców. Jeśli z powodu chleba i pieniędzy zostaje rozdarta rodzina, to krzywda wyrządzona przez emigrację jest większa niż biedne życie całej rodziny na miejscu. Dzieci bowiem mają jeden najważniejszy pokarm, a jest nim miłość mamy i taty. To nie przypadek, że Józef z polecenia Boga udał się na emigrację do Egiptu, czyli poza zasięg władzy Heroda. Bóg taką emigracje uznaje, ale winna ona mieć na uwadze całość rodziny. Polecenie Boga jest konkretne: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu”. Jest też postawiony termin ukończenia owej emigracji. Tak krótka wzmianka w Ewangelii jest ważna dla wszystkich, którzy planują emigracje. Ten, kto myśli po bożemu, winien wówczas zastanowić się nad losem swoim, swej rodziny, swej ziemi ojczystej. Wartości ducha są większe niż wartości samych zarobionych pieniędzy. Tak to jestustawione w Ewangelii. Nawet emigracja w trosce o ratowanie życia winna, o ile to tylko możliwe, mieć na uwadze dobro rodziny. Tak dyktuje Bóg Józefowi wyjazd do Egiptu. Dziś o wiele częściej mamy wyjazdy motywowane poszukiwaniem pracy i pieniędzy. Jest wiele małżeństw, które kilka lat razem ze swymi dziećmi pracowały i żyły na emigracji, ale wróciły do Ojczyzny wiedząc, jak wiele zyskała. Niestety jest również wielu takich, których wyjazd za pieniędzmi sprowadził z drogi Bożych przykazań, a nierzadko nawet stracili wiarę. Każdy wyjazd za granicę jest ważnym wydarzeniem dla domu, tak istniejącego jak i planowanego. Z Jezusem można na ten temat rozmawiać, bo i On zna smak chleba na emigracji.