Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Konsekrowani są solą ziemi

Ks. Abp Wiktor Skworc Metropolita Katowicki

Dziękuję osobom konsekrowanym szczególnie za modlitwę, kieruję wdzięczność zarówno do wspólnot klauzurowych, jak i czynnych. Ich życie nie jest jedynie działaniem, służbą, pracą, apostolstwem, ale także pokornym przeżywaniem czasu w klasztornych kaplicach, w błaganiu Boga w intencjach Kościoła, pasterzy, duchowieństwa, wiernych świeckich i osób konsekrowanych. Konsekrowani są solą ziemi, jeśli swoje odejście od rodziny, dotychczasowego stylu życia, upodobań czy przywiązań, a także od siebie i własnego „ja”, ukazują jako wyruszenie w drogę z Jezusem. Jesteście solą ziemi, jeśli posłuszeństwo, ubóstwo i czystość są głęboko przeżywane, przyjmowane z radością i z takąż radością ukazywane innym, bez kamuflażu i dwuznaczności. Chodzi tu również o wierność charyzmatowi zgromadzenia, o wierność dziedzictwu wiary i pobożności. Osoby konsekrowane są solą dla ziemi, jeśli wypełnione są treścią i żarem Bożego słowa oraz gdy spełniają w świecie misję kapłańską, prorocką i królewską. Świat potrzebuje takiego świadectwa! Zwłaszcza ten, który wydaje się zatracać siebie w niewoli rzeczy, ideologii, w kulcie materii i ciała, w wolności pojmowanej jako samowola, w odrzucaniu prawdy absolutnej, natury ludzkiej, prawa naturalnego i Bożego. Bogu dzięki, że są ludzie, którzy trzymają innych przed ostatecznym upadkiem w nihilizm.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej w święto Ofiarowania Pańskiego, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, 2 II 2013 r.