Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Pwt 26,4–10; Rz 10,8–13; Łk 4,1–13

Jezus przebywał w Duchu Świętym na pustyni i był kuszony

Duccio di Buoninsegna, Kuszenie Chrystusa

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: „Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkażę o Tobie, żeby Cię strzegli” i „na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.
Rozważanie
Post pozostaje nieobecnym i niedocenianym nauczycielem człowieka. Dieta niskocukrowa, dieta dla diabetyków, niskokaloryczna, odchudzająca, oczyszczająca, wzmacniająca… – to wszystko układa się w litanię zaklęć, które mają zapewnić zdrowie ciała, sprawność fizyczną i dobre samopoczucie. A za każdym z tych działań wciąż człowiek jest w centrum. Tymczasem Jezus pokazuje coś, co wygląda podobnie, lecz z istoty swej jest czymś zupełnie odmiennym. Jezus pokazuje post – stary, dobrze znany ludziom wszystkich religii. Choć wprost dotyka ciała, jest nade wszystko czynem ludzkiego ducha. Choć niesie z sobą konkretne ograniczenie, to przecież sprowadza prawdziwą wolność. Czy wolno z takiego nauczyciela rezygnować?

rs