Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zjednoczeni z Bogiem i między sobą

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Osoby życia konsekrowanego są ważne dla Kościoła, dla wydarzeń społecznych, dla biednych i zagubionych. Dzień Życia Konsekrowanego to wielki dzwon na obudzenie zainteresowania i modlitwy wobec ludzi konsekrowanych. Obchodzone 2 lutego święto jest wyrazem pamięci o tych osobach i uznania dla ich pracy. (…) W tym dniu modlimy się i składamy ofiary na zakony klauzurowe, żeby powiedzieć tym ludziom, że nie są sami, że są ważni dla Kościoła, dla wydarzeń społecznych, dla biednych i zagubionych, których szukają modlitwą czy swoim czynem. (…) W tym dniu wszyscy spojrzymy nowym okiem na tych, którzy swoje życie pragną ofiarować Bogu i ludziom. Jednocześnie życzę wszystkim osobom życia konsekrowanego, żeby każdego dnia w swoim posługiwaniu odnajdywali jeszcze głębszy sens. To jest możliwe, jeśli nasze życie będzie życiem prawdziwie chrześcijańskim i ludzi autentycznie zjednoczonych z Bogiem i między sobą.

Fragment życzeń na Dzień Życia Konsekrowanego, 2 II 2013 r.