Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Papiestwo to służba niełatwa

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Papieską decyzję odbieram z dużym zdumieniem
i zaskoczeniem, dlatego że widzę w tym Papieżu człowieka niezwykłego. Dał wiele dowodów, iż jest człowiekiem głębokiej wiary, przeżywającym ją jako osobisty kontakt z Bogiem. Benedykt XVI to bardzo sprawny intelektualista, wybitny teolog, który przy tym posiada wielką i rzadką umiejętność kontaktu ze współczesnym światem i współczesną kulturą. W moim odczuciu jest to człowiek dużej pamięci, z umiejętnością przywołania różnych wydarzeń z przeszłości i odnoszenia ich do konkretnych sytuacji współczesnych. Przysłużył się Kościołowi bardzo mocno jako wybitny teolog, a tym bardziej jako papież. Ma głębokie rozeznanie znaków czasu i widać było wyraźnie, że w relacjach ludzkich jest to człowiek bardzo pokorny, bezpośredni i przystępny. Natomiast ten zaskakujący fakt świadczy o tym, że papiestwo to jest służba niełatwa. Świadczy również o wrażliwości Papieża i jego miłości do Kościoła, któremu chce służyć nadal, chce mu pomagać, ale nie być tym, który dźwiga główną odpowiedzialność za Kościół. W moim odczuciu, decyzja o abdykacji ukazuje wielkość Benedykta XVI.

11 II 2013 r.