Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Dziękujmy Bogu za takiego Papieża

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Tak jak i dla wszystkich na świecie, tak i dla mnie jest to duże zaskoczenie, ale chcemy zrozumieć motywację Ojca Świętego, wiek, a z drugiej strony zdrowie. Papież jako człowiek wielkiej odpowiedzialności, postanowił odejść z funkcji pasterzowania Kościołowi. Decyzja papieża Benedykta XVI jest dla Kościoła powszechnego zaskoczeniem, ale Kościół ma gotowe rozwiązanie, które jest zapisane w konstytucji o wyborze papieża. Jestem wiernym synem Jana Pawła II, a on zawsze mówił: „Duch Święty wskaże”, a rola kardynałów jest taka, by wybrali tego, kogo Duch Święty wskaże. W ciągu ostatnich lat mieliśmy wielkich i odważnych papieży i będziemy się modlić o to, by Duch Święty dał nam papieża na te czasy. (…) Możemy dziękować Bogu za takiego Papieża. Po Janie Pawle II przyszedł wielki Papież, który miał własny charyzmat, i trudno porównywać papieża Jana Pawła II z Benedyktem XVI – każdy z nich miał swój charyzmat. Każdy spełnił wielką rolę dla Kościoła i dla ludzkości. Papież Jan Paweł II otworzył Kościół na świat i świat na Kościół, a Benedykt XVI pogłębił życie duchowe Kościoła i odegrał ogromną rolę, dopełniał co tamten rozpoczął, a co nowy papież będzie kontynuował.