Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Czas łaski, szansa nawrócenia

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

W Środę Popielcową pochyliliśmy nasze głowy, aby przyjąć wymowny znak – popiół. Posypaniu głów towarzyszyły ważne słowa: Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz, albo: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – obie formuły są wymagające. Przypominają o przemijalności życia ziemskiego i zachęcają do nawrócenia. Tu widać wielki realizm Kościoła, który zna dolę i niedolę ludzką, wie o grzechu człowieka, ale się go nie lęka. Otwiera nadzieję nawrócenia, pokonania grzechu, przemiany na lepsze. Zauważmy, że i Pan Jezus był kuszony przez szatana, ale go odtrącił. Chrześcijanin przez chrzest jest złączony z Chrystusem na zawsze i też wraz z Nim jest w stanie pokonać szatana. Pokusy nasze mogą być różnorodne, ale Boża potęga jest nieograniczona i nie lękajmy się szatana. Gdybyśmy jednak ze słabości ludzkiej upadli, a nawet zaplątali się w liczne grzechy, także ufajmy Panu Jezusowi, prośmy Go szczerze, aby wziął nasze słabości na siebie, aby pokonał mnie we mnie, czyli swoją mocą pomógł umrzeć we mnie staremu człowiekowi grzechu i potępienia, aby mógł się narodzić człowiek nowy, człowiek radości, pokoju i zbawienia. Pamiętajmy: czas Wielkiego Postu to czas wielkiej łaski, szansy nawrócenia i lepszego, godniejszego życia.

Fragment Listu pasterskiego na Wielki Post 2013 roku