Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer Specjalny 33 / 2013

Autoportret, 1892, olej, MNW fot. Wikimedia Commons

Numer specjalny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” poświęcamy jednemu z najznakomitszych narodowych twórców, którego dzieła poruszyły i zawładnęły wyobraźnią całych pokoleń Polaków. Pozostają one ciągle żywą kartą dziejów, nie dającą się zamknąć w ramy muzealnego skansenu. O niegasnącej popularności artysty świadczą liczne reprodukcje jego prac na pocztówkach, w szkolnych podręcznikach i salach lekcyjnych, na banknotach, znaczkach pocztowych, solidarnościowych emblematach. Jego imię noszą szkoły i instytucje, a kompozycje malarskie nieodmiennie, już od ponad stu lat od śmierci artysty, wciągają w sam środek wydarzeń swoją wszechobecną ekspresją i oryginalnością – nawet w kręgu kultury masowej. Matejkowska wizyjność zdaje się ciągle aktualizować – również jako wyraz sprzeciwu wobec współczesnych zniewoleń i rejtanowskich dylematów. Redakcja „Źródła” pragnie w tym miejscu podziękować Dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie za dotychczasową współpracę i umożliwienie promowania sylwetki malarza na łamach tygodnika, w Roku Jana Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie.