Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Syr 24,1–2.8–12; Ef 1,3–6.15–18; J 1,1–18

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć
o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje
od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno
woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem:
Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego
pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po
łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane
przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły
przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy
nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest
w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Rozważanie
Zaledwie oczom ludzi ukazało się Słowo – Wcielony Syn Boży – a już spoglądamy na proroka Jana, którego Pan postawił wobec nas jako świadka, który ma świadczyć o Światłości. Rozpoznaliśmy w Dziecięciu prawdziwego Boga, a mimo to potrzebujemy kolejnego, mocnego świadka. Bo to, cośmy już wczoraj rozpoznali, dziś nie wystarczy. Trzeba nowego poznania, które odpowiada chwili, którą dziś przeżywamy. Poznanie natomiast nie jest funkcją jedynie umysłu, ale także owocem doświadczenia.

rs