Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (6)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Na początku publicznej działalności Pan Jezus przyjmuje chrzest z rąk Jana w Jordanie. Jan wzbraniał się: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Mt 3,14). Jan, poprzednik Pana Jezusa, wzywał naród wybrany do nawrócenia. Nawoływał, aby Izraelici prostowali ścieżki swego życia. Gdy ujrzał Pana Jezusa, wyznał: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Chrzest Janowy był znakiem miłosierdzia i znakiem wejścia narodu na drogę pokuty i nawrócenia. Pan Jezus przyjął ten chrzest, ponieważ jako Syn Boży Wcielony przyszedł, aby odpokutować wobec Ojca za grzechy świata. W czasie chrztu w Jordanie objawił się Bóg w tajemnicy Trójcy. „Głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). Otworzyły się niebiosa i ukazał się Duch Boży jako gołębica, przychodzący na Pana Jezusa. Pan Jezus, odchodząc do Ojca po zmartwychwstaniu, ustanowił Sakrament Chrztu. Polecił uczniom, aby szli na cały świat i udzielali Chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest święty zajmuje ważne miejsce w życiu chrześcijanina i w życiu rodziny. Przez Chrzest święty stajemy się dziećmi Ojca Niebieskiego, braćmi, siostrami Syna Bożego, świątynią Ducha Świętego, a także członkami Kościoła świętego. W rodzinie obchodzimy urodziny, imieniny; trzeba byśmy pamiętali o rocznicy Chrztu. Rodzice winni przypominać dzieciom o łasce Chrztu, o księdzu, który udzielał tego sakramentu, o rodzicach chrzestnych. W dniu święta Chrztu Pańskiego wspominamy słowa Pana, który przemawia przez Izajasza: „Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku” (Iz 42,3). To spełni się w Osobie Chrystusa i to jest program dla życia w rodzinie. Bł. Jan Paweł II pisał: „Małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi się i stopniowo, poprzez wychowanie, wprowadzana jest we wspólnotę ludzką, ale także poprzez odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzana jest w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół” (Familiaris consortio, 15).
Propozycja postanowienia
Będę pamiętał o rocznicy Chrztu świętego i przypomnę o rocznicy członkom rodziny, szczególnie dzieciom.