Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 49,3.5–6; 1 Kor 1,1–3; J 1,29–34

Duch Święty spoczął na Jezusie

Fot. Z. Kiresztura

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Rozważanie
Kto próbował podjąć radykalny post, poskromić naturalne pragnienie wygody czy też zachować stałość w codziennym trudzie, a wszystko za cenę rezygnacji z tego, do czego mamy prawo, ten zrozumie proroka Jana znad Jordanu, zrozumie skalę jego osobistego wysiłku i wyrzeczenia. Niekoniecznie jednak zrozumie pokorę proroka, gdy ten oznajmia, że jego celem jest wskazać na Tego, który przewyższa go godnością. Zbyt często trudząc się ponad miarę oczekujemy uznania. Prorok potrafił dyskretnie zejść na dalszy plan, by Ten, komu służy, był widoczny bez żadnego cienia.

rs