Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Młodzi ludzie są niezbędni dla Kościoła

Jak bardzo istotna i ważna jest rola stowarzyszeń i ruchów w społeczeństwie, a także w Kościele! Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa oraz umożliwiają skuteczniejsze działanie jednostek. Stowarzyszenie to nie tylko siła sprawcza wielu dobrych akcji i przedsięwzięć, ale również okazja do formowania serc i umysłów. Młodzi, aktywni oraz dobrze uformowani ludzie są niezbędni dla Kościoła i świata i mają w nim wielką rolę do odegrania, ponieważ stale potrzeba zaangażowania, współdziałania dla dobra społeczności. Polsce potrzeba ludzi mocnych duchowo, którzy będą liderami życia politycznego i kulturalnego z trwałymi zasadami moralnymi. Wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki, nowe metody ewangelizacji, KSM chce promować wśród kolejnych pokoleń tradycyjne wartości chrześcijańskie, takie jak życie ludzkie, rodzina, czystość, prawda i uczciwość. Świat oczekuje na młodych, którzy odważnie przyznają, iż nie chcą żyć w społeczeństwie promującym wolność rozumianą jako samowolę.

Fragment wypowiedzi podczas spotkania z prezesami i asystentami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, Wybrzeże k. Przemyśla, 12 I 2014 r.