Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kroczyć śladami Mędrców

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Podziwiamy tajemniczych Mędrców ze Wschodu, którzy idąc za gwiazdą Nowonarodzonego króla podjęli trud podróży. (…) Znaleźli „Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon”. A potem otwarli swe skarby i ofiarowali Mu dary: złoto dla Króla, kadzidło dla Boga oraz mirrę dla człowieczeństwa Jezusa przeznaczonego na śmierć. Podziwiamy wiarę Mędrców, reprezentujących odwieczną tęsknotę ludzkich serc za Bogiem. Chcielibyśmy kroczyć ich śladami, odznaczać się podobną konsekwencją, prawością i szlachetnością ducha. Ale w dzisiejszej Ewangelii spotykamy się także z odmienną postawą, reprezentowaną przez jerozolimskich arcykapłanów i uczonych ludu, którzy przecież wiedzieli, że Mesjasz narodzi się w pobliskim Betlejem, ale nie uczynili ani jednego kroku w tym kierunku. Złowieszczą postawę przyjął Herod, który w Dziecięciu dostrzegł konkurenta, zagrażającego jego władzy, dlatego zamierzał Je stracić. Wiemy, że Herod nie pozostał odosobniony w swej postawie, bo przecież całe dzieje chrześcijaństwa naznaczone są krwią uczniów Jezusa z Nazaretu. Był On i jest nadal znakiem sprzeciwu.

Fragment homilii wygłoszonej podczas ingresu biskupa Romana Pindla do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej, 6 I 2014 r.