Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

CHRZEST ŚWIĘTY FUNDAMENTEM NASZEGO ŻYCIA

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas
audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 15 stycznia br.

Drodzy Bracia i Siostry!

Fot. ks. J. Bartczak

W ubiegłą środę rozpoczęliśmy krótki cykl katechez o sakramentach, rozpoczynając od Chrztu. Dzisiaj także chciałbym się skupić na Chrzcie, aby podkreślić bardzo ważny owoc tego sakramentu: czyni on nas członkami Ciała Chrystusa i Ludu Bożego. (…) Rzeczywiście, tak jak z pokolenia na pokolenie przekazuje się życie, tak też z pokolenia na pokolenie, poprzez odrodzenie w źródle chrzcielnym, przekazywana jest łaska. (…) Odkąd Jezus nakazał to, co słyszeliśmy w Ewangelii, uczniowie wyruszyli, by chrzcić. Od tego czasu aż po dziś dzień istnieje pewien łańcuch przekazywania wiary. (…) To bardzo ważne: kroczący Lud Boży przekazuje wiarę. Na mocy Chrztu stajemy się uczniami, misjonarzami, powołanymi do niesienia Ewangelii w świat. (…) Wszyscy w Kościele jesteśmy uczniami, i jesteśmy nimi zawsze, przez całe życie. Wszyscy jesteśmy też misjonarzami, każdy w miejscu, które wyznaczył mu Pan. (…) Nikt nie zbawia się sam – to ważne. Jesteśmy wspólnotą wierzących, jesteśmy Ludem Bożym i w tej wspólnocie doświadczamy piękna dzielenia się doświadczeniem miłości, która nas wszystkich uprzedza, ale która równocześnie domaga się od nas bycia „kanałami” łaski jedni dla drugich, pomimo naszych ograniczeń i naszych grzechów. (…) Wiara chrześcijańska rodzi się i żyje w Kościele, a w Chrzcie rodziny i parafie świętują włączenie nowego członka w Chrystusa i w Jego Ciało, którym jest Kościół, do Ludu Bożego. Przykładem znaczenia Chrztu dla Ludu Bożego jest historia wspólnoty chrześcijańskiej w Japonii. Doznała ona okrutnego prześladowania na początku XVII wieku. (…) Nie pozostał w Japonii żaden kapłan. (…) Kiedy dwa i pół wieku później, po 250 latach, misjonarze powrócili do Japonii, tysiące chrześcijan wychodziły z ukrycia i Kościół mógł się rozwijać. Przeżyli dzięki łasce Chrztu! To wspaniałe! Lud Boży przekazuje wiarę, chrzci swoje dzieci, podąża naprzód. I zachowali, pomimo ukrycia, silnego ducha wspólnotowego, ponieważ Chrzest uczynił ich jednym ciałem w Chrystusie: byli izolowani i ukryci, ale zawsze byli członkami Ludu Bożego, Kościoła. Wiele możemy się z tej historii nauczyć!