Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Imiona Jezusa (31)

Przedziwny Doradca

Ks. Edward Staniek

Prorok Izajasz zapowiadając narodzenie Mesjasza pisze: „Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,5). W tych imionach jest zawarte bogactwo Jezusa, a odsłonięcie tego bogactwa wcale nie jest takie proste. Kiedy, podchodząc do Jezusa, mogę Go nazwać imieniem – Przedziwny Doradca? Czy On jest doradcą moim? W jakich sytuacjach On mi radzi i dlaczego Jego rady są przedziwne? Odpowiedź na to pytanie podają mistycy. Izajasz jest jednym z nich. Ich spotkanie z Jezusem często jest godziną, w której otrzymują od Niego rady. Jezus swoim braciom nie rozkazuje. On w imię szacunku, jakim darzy naszą wolność, dobrze radzi. Rada nie ogranicza wolności. Ona jest otwarciem szansy dobrego wykorzystania sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Rada odsłania możliwości, jakich nie dostrzegamy. Życie codzienne jest twórcze, gdy mamy obok siebie ludzi mądrych i możemy korzystać z ich rad. Jezus jest nazwany przez Izajasza Doradcą, a w zestawianiu czterech imion obok siebie widać, że jest to Doradca Mocny Bogiem, o Ojcowskim sercu i otwierający drogę w świat prawdziwego Pokoju. Mieć takiego Doradcę, to skarb nad skarby. Ilu ludzi podchodzi do Jezusa jako Doradcy? Ilu podejmuje decyzje słuchając Go. On jest genialny w swych dobrych radach. Szczęśliwy, kto umie się z Nim spotkać, gdy stoi na rozdrożu i nie wie, w jakim kierunku postawić krok. Zastanawia również przymiotnik, jaki Izajasz podaje „Przedziwny” Doradca. Chce przez to zaznaczyć, że rady Jezusa zaskakują i często wydają się człowiekowi niemożliwe do wykonania, a ten, kto się zabierze do ich realizacji staje przed dziełem, które go zdumiewa. Każdy mądry doradca ma proste rozwiązania, które na pierwszy rzut oka wydają się niemożliwe do wykonania ze względu na ich prostotę, a dopiero po wykonaniu zdumiewają, bo wykonawca stoi wobec dzieła, którego się nie spodziewał. Trzeba uważnie przeczytać Ewangelię, obserwując Jezusa jako Przedziwnego Doradcę i rozmawiając z Nim na tematy aktualne. Wszystkie współczesne problemy mają rozwiązanie w Ewangelii. Jezus jako Przedziwny Doradca zawsze stoi z boku i delikatnie dobrze radzi. Czeka na nasze decyzje. Jeśli podejmujemy to, co On radzi, to Jego rola nie kończy się na podaniu rady, ale On natychmiast uczestniczy w jej wykonaniu, bo dobrze wie, że pełnimy wolę Ojca Niebieskiego, a dla Niego jest to najważniejsze. Jednym z wykładników mądrości człowieka jest pilne poszukiwanie dobrego doradcy. Wychowanie i samowychowanie dokonuje się pod jego okiem. Sztuka szukania doradcy należy do ewangelicznych zadań. Dziś niewielu szuka mądrego doradcy. Wielu natomiast szuka doradcy, który pomoże mu realizować własną wolę, pomoże w szukaniu pieniędzy, robieniu karier, zdobywaniu sławy, władzy itp. Jezus się tym nie zajmuje. On ma na uwadze prawdziwe szczęście człowieka tak na ziemi, jak i w perspektywie wieczności. Jego przedziwne rady polegają na wtajemniczeniu nie w mechanizmy doczesnego świata, ale w mechanizmy świata Bożego. Przedziwny Doradca chce nas wprowadzić w świat mądrości i miłości, ale zawsze czyni to w sytuacji, w jakiej się znajdujemy i otwiera w niej nasze oczy na mechanizmy nieprawości, które chcą nas zagarnąć w swoje tryby. Kto spotka Jezusa jako Przedziwnego Doradcę, nigdy nie jest sam. On jest blisko i czeka na każde pytanie, jakie Mu postawimy, szukając u Niego rady. T a obecność j est znakiem żywej wiary ucznia Jezusa.