Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Szacunek dla prawa naturalnego

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Prawo naturalne stanowi fundament wszelkich praw
i jest gwarantem zachowania właściwego porządku rzeczy. To właśnie prawo naturalne powinno być podstawą prawa tworzonego przez człowieka. Jest ono ważnym obszarem życia społecznego, gdyż zostało wpisane głęboko w naturę człowieka. Dlatego też, tytułem przykładu i nawiązując do ostatniej, ostrej debaty na temat tak zwanej ideologii gender, nie godzi się człowiekowi ingerować w ustanowiony przez Boga plan w stosunku do człowieka i dowolnie określać swoją płeć, zmieniać koncepcję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. (…) Papież Franciszek niedawno wyraził niepokój o wszechobecną „kulturę odrzucenia” w dzisiejszym świecie, która nie dotyka już tylko dóbr, lecz samej istoty ludzkiej. Stąd konieczność obrony właśnie życia bezbronnego – zwłaszcza dzieci nienarodzonych czy wykorzystywanych jako żołnierze, gwałconych czy zabijanych w konfliktach zbrojnych, czy uczynionych przedmiotami rynku. Waszym zadaniem jest stać na straży praworządności, ładu społecznego, opierającego się na mądrych i sprawiedliwych prawach oraz na ich poprawnej interpretacji.

Fragment przemówienia do prawników i notariuszy podczas
spotkania opłatkowego, Kraków, 19 I 2014 r.