Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 58,7–10; 1 Kor 2,1–5; Mt 5,13–16

Wy jesteście światłem świata

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Rozważanie
Jezus zwraca uwagę na rolę swoich uczniów w świecie. Posługuje się do tego czytelnymi symbolami: mówi o soli i świetle. Jezusowe metafory wprost prowadzą do pytania: kim są chrześcijanie dziś? Czy mają podążać za światem, który zdaje się ciągle uciekać, czy też pozostając w tej samej przestrzeni co świat, zachować odrębność. Odpowiedź tylko pozornie jest prosta. Bo wielką sztuką jest nie stracić kontaktu ze współczesnością i nie utracić daru, jakim jest Objawienie. Tej łaski może udzielić jedynie Duch. O to z pokorą prosi zawsze Kościół. O to trzeba prosić też w modlitwie osobistej.

rs