Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nieść ciężar choroby

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Kluczem do odczytania ludzkich cierpień jest krzyż Chrystusa. Od śmierci Jezusa istnieje możliwość nadania sensu każdemu cierpieniu, dzięki czemu jest ono bardzo cenne. Krzyż jaśnieje jako najpełniejsze objawienie miłości Boga do nas. Kto potrafi przyjąć go we własnym życiu, doświadcza, że cierpienie rozjaśnione światłem wiary staje się źródłem nadziei i zbawienia. Objawienie Matki Bożej w Lourdes i cudowne uzdrowienia mają tam miejsce od ponad półtora wieku. Chorzy wracają z Lourdes uzdrowieni na ciele, ale przede wszystkim olbrzymia rzesza pielgrzymów i chorych wraca do swoich domów uzdrowiona na duszy, umocniona wewnętrznie, gotowa nieść ciężar choroby czy kalectwa. I to jest wielki prawdziwy cud. Na ten cud liczymy także my – zebrani na Eucharystii. Drodzy chorzy! Módlcie się za papieża Franciszka i cały Kościół – zwłaszcza za Kościół w Polsce, który często jest niesłusznie krytykowany. Możecie wyprosić łaskę nawrócenia dla tych, którzy nie widzą dobra, nie widzą Chrystusa obecnego w Kościele.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, 11 II 2014 r.