Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (13)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Nikt nie może dwom panom służyć… Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24) – te słowa Pana Jezusa są światłem i drogą dla każdego z nas. Ale jest to zarazem drogowskaz dla wspólnot, grup, a szczególnie dla małżeństwa i rodziny. Pan Jezus uczy nas, byśmy wciąż dokonywali zasadniczego wyboru: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. W tym wyborze Boga, Jego przykazań, Jego woli, trzeba sobie wzajemnie pomagać. Wspierani światłem Ducha Świętego bądźmy dla bliskich przykładem, wyrzutem, oparciem. Rodziny potrzebują codziennych rzeczy, pieniędzy, mieszkania, środków do kształcenia dzieci. Ale Pan Jezus ostrzega, by nie troszczyć się „zbytnio” o to, co ziemskie: „Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać (Mt 6,25). „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33). Pan Jezus nie zakazuje troszczyć się o to, co jest potrzebne nam na ziemi, ale podkreśla, by nie troszczyć się „zbytnio”, natomiast wzywa, by „naprzód” szukać królestwo Boga. Św. Paweł pisze: „Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią” (1 Kor 4,4). Bóg obdarzył nas sumieniem, którym się kierujemy w naszym postępowaniu. Jest to Boży głos, mówiący nam o tym, co dobre, a co złe. Sumienie nas wzywa do tego, by czynić dobro, a unikać zła. Ale sumienie trzeba wychowywać, kształtować. Grozi nam subiektywizm: wielu ludzi powtarza, że sumienie im niczego nie wyrzuca, bo „nie mają innego wyjścia”. Tak mówią ci, którzy żyją bez ślubu, którzy stosują antykoncepcję, którzy usprawiedliwiają in vitro. We wszystkim szukajmy nadziei w Bogu: „Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza. Tylko On jest opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję” (Ps 62,2–3). „W każdym czasie Jemu ufaj… Przed Nim wylejcie wasze serca (Ps 62,8–9). Bł. Jan Paweł II: „Przyjęcie, miłość, szacunek, wieloraka … służba – materialna, uczuciowa, wychowawcza, duchowa – każdemu dziecku, które przychodzi na ten świat, winny stanowić zawsze charakterystyczną i nieodzowną cechę … rodzin chrześcijańskich” (Familiaris consortio, 26).
Propozycja refleksji
Co znaczy konkretnie w naszej rodzinie ostrzeżenie Pana Jezusa, by nie troszczyć się „zbytnio” o to, co ziemskie?