Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (14)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Idź precz szatanie… Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” (Mt 4,10). Pan Jezus pościł na pustyni przez czterdzieści dni i był kuszony przez diabła. Kusicielowi odpowiedział: „Idź precz szatanie”. Przychodzimy na świat ze skłonnościami do grzechu. Skutkiem grzechu pierworodnego jest pożądliwość ciała, oczu i pycha żywota. Wokół nas widzimy dobro, które czynią nasi bliźni. Jest to dla nas umocnienie w czynieniu dobra, jest to rachunek sumienia i wezwanie do walki z grzechem. Szatan wykorzystuje nasze słabości, okoliczności i warunki, w jakich żyjemy, a nade wszystko innych ludzi, aby nas zwodzić i prowadzić do grzechu. W każdej dziedzinie, ale w szczególności w sprawach małżeństwa i rodziny, ważna jest atmosfera w społeczeństwie. Niebezpieczny dla ludzkich sumień i dla decyzji oraz czynów jest zanik poznania grzechu. Obecnie wspólne życie bez ślubu uważane jest za coś normalnego. Wielu uważa, że młodzi winni się poznać wszechstronnie przed ślubem, a to może się stać tylko wtedy, gdy będą przez jakiś czas, przez kilka lat, mieszkać i żyć razem. Po takiej próbie – twierdzą niektórzy – młodzi mogą bardziej odpowiedzialnie podjąć decyzję. Życie nie potwierdza słuszności tej praktyki. Rozmycie sumień dotyczy zdrady, życia bez ślubu kościelnego, gdy wiadomo, że nie mogą zawrzeć Sakramentu Małżeństwa, dotyczy antykoncepcji, in vitro. „Mnie sumienie niczego nie wyrzuca, to moja prywatna sprawa” – słyszymy. Wielki Post prowadzi nas pod Krzyż, na którym umarł za nasze grzechy Pan nasz, Jezus Chrystus. Pomocą w kształtowaniu sumienia będzie Droga Krzyżowa, rekolekcje wielkopostne, świadomy post, nie tylko w piątki i nie tylko w odniesieniu do jedzenia. „Przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (Rz 5,19). „Cały sens życia rodzinnego zmierza do tego, żeby małżonkowie… skłonni byli mężnie współdziałać z miłością Stwórcy i Zbawiciela, który przez nich wciąż powiększa i wzbogaca swoją rodzinę” (Familiaris consortio, 28).
Propozycja refleksji
Jak wprowadzać w codzienność Wielkiego Postu słowa Pana Jezusa: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4)?