Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Rdz 2,7–9.3,1–7; Rz 5,12–19; Mt 4,1–11

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

Duccio di Buoninsegna, Kuszenie Jezusa (1308–1311). Nowy Jork, Frick Collection

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz On mu odparł: Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
Rozważanie
Przez całe wieki uważni uczniowie Mistrza z Nazaretu słuchali opowiadania o konfrontacji Jezusa z szatanem. Wyczuwali grozę pokusy, doceniali siłę przeciwnika Boga, rozumieli sens zmagania z głodem, pychą i chęcią panowania. Doceniali też zwycięstwo Pana, który na końcu stwierdził: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Czy dziś nadal reagujemy podobnie? Raczej nie, bo słowo pokusa wywołuje uśmiech, diabeł wydaje się być niegroźnym rekwizytem minionych czasów, a wymagania zapisane w Ewangelii nie za bardzo przystają do naszego myślenia. Nie sposób uniknąć jednak pytania: kto ma rację?.

rs