Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rodzina – tematem spotkania biskupów

Rodzina będzie głównym tematem spotkania kardynałów i przewodniczących episkopatów Europy Środkowo- -Wschodniej w dniach 6-7 marca w Warszawie. Tematami obrad będą: wyzwania duszpasterskie Kościoła wobec rodziny 22 lata po upadku komunizmu, miejsce Kościoła w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej oraz duchowieństwo i parafia jako wspólnota ewangelizacyjna w służbie rodziny. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytania: jakie mamy wspólne wyzwania duszpasterskie, jak wygląda nasza konfrontacja z rzeczywistością i naporem zsekularyzowanych tendencji zachodnich. Przede wszystkim poruszymy tematykę rodziny. Od lat przeżywamy kryzys rodziny w Europie, który dotyka i nas. Jak Kościoły w naszych krajach radzą sobie z tym wyzwaniem, czy wypracowały jakieś metody przeciwdziałania temu kryzysowi. Przede wszystkim zmieniła się mentalność ludzi, umiera bezinteresowna miłość do dziecka, odwaga zaangażowania się na całe życie w związek małżeński, który powinien być oparciem dla całej rodziny. Z drugiej strony mamy przykłady pozytywne osób i grup będące wzorami dla rodzin, którzy postawili na radykalizm w miłości. (…) Powstaje pytanie: dlaczego nie chcemy brać z nich przykładu?

Z wypowiedzi dla KAI, 3 III 2014 r.