Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jezus dodaje nam sił

Rozpoczynamy Wielki Post, okres liturgiczny, który ma nas przygotować do Wielkanocy, ma pomóc pogłębić naszą wiarę przez zrozumienie jak wielkim złem jest grzech i jak wielka jest wartość odkupieńczej śmierci Syna Bożego: Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi (Rz 5,19). Chrystus – Nowy Adam – zwycięża pokusy szatana, nie ulega grzechowi, a z Nim i nasze zwycięstwa nad szatanem stają się możliwe. Pan Jezus gotów jest uzdrowić wszystkie nasze słabości i dodać nam sił do lepszego życia. (…) W tym Wielkim Poście, w duchu przygotowań do kanonizacji Jana Pawła II, zabierajmy się do pracy i gorliwszej modlitwy. Adorując zaś Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie módlmy się za Ojca Świętego, za Kościół i Ojczyznę, aby mogła stać się miejscem braterskiej i sąsiedzkiej życzliwości, miejscem miłosierdzia dla grzeszników i światłem prawdy dla nieprzyjaciół Kościoła, aby mogła stać się Królestwem Chrystusa.

Fragment Listu pasterskiego na Wielki Post 2014 r.