Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

ŚW. JÓZEF – WZÓR WYCHOWAWCY

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Franciszka, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej na placu św. Piotra w Watykanie, 19 marca br.

Drodzy Bracia i Siostry!

Fot. L’Osservatore Romano

Dzisiaj, 19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Patrona Kościoła Powszechnego. (…) Spójrzmy na Józefa jako wzór wychowawcy, który opiekuje się i towarzyszy Jezusowi w procesie Jego wzrostu „w mądrości, w latach i w łasce” – jak mówi Ewangelia. Nie był on ojcem Jezusa, Ojcem Jezusa był Bóg. Jednak był on dla Jezusa jak ojciec, aby wzrastał w mądrości, latach i łasce. Zacznijmy od wieku, który jest wymiarem najbardziej naturalnym – wymiar rozwoju
[pullquote]
Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Witam przybyłych na audiencję Polaków. Bracia i siostry, święty Józef,
Patron Kościoła Powszechnego, którego uroczystość dzisiaj obchodzimy, to
człowiek głębokiej wiary, rzemieślnik, odważny, mocny, pokorny. Jego
troska o Jezusa powinna być przykładem dla każdego ojca, każdego
wychowawcy. Jego wstawiennictwu powierzam was tu obecnych, wszystkich
rodziców, kapłanów, nauczycieli i katechetów, którzy w Kościele
i w społeczeństwie podejmują zadania wychowawcze. Niech Bóg błogosławi
was i waszą posługę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
[/pullquote]
fizycznego i psychologicznego. Józef wraz z Maryją zatroszczył się o Jezusa przede wszystkim z tego punktu widzenia, to znaczy, że Go „wychowywał”, troszcząc się, aby nie zabrakło Mu tego, co niezbędne dla zdrowego rozwoju. Nie zapominajmy, że troskliwe strzeżenie życia Dzieciątka pociągało za sobą także ucieczkę do Egiptu, trudne doświadczenie życia jako uchodźcy – Józef wraz z Maryją i Jezusem byli uchodźcami – by uniknąć groźby Heroda. Następnie, po powrocie do ojczyzny i zamieszkaniu w Nazarecie, był cały długi okres życia ukrytego Jezusa w łonie Świętej Rodziny. W tych latach Józef nauczył Jezusa również swej pracy, Jezus nauczył się zawodu cieśli, od swojego Opiekuna Józefa. W ten sposób Józef kształcił Jezusa. Przejdźmy do drugiego wymiaru edukacji Jezusa – „mądrości”. Pismo Święte mówi, że podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska. Bojaźń nie w sensie strachu, ale świętego szacunku, adoracji, posłuszeństwa Jego świętej woli, która zawsze pragnie naszego dobra. Józef był dla Jezusa wzorem i nauczycielem tej mądrości, która karmi się Słowem Bożym. (…) I wreszcie wymiar „łaski”. Mówi dalej św. Łukasz, odnosząc się do Jezusa: „łaska Boża spoczywała na Nim”. Tutaj na pewno, część zarezerwowana św. Józefowi jest bardziej ograniczona, niż w dziedzinie życia i mądrości. (…) Dziełem Józefa było dopomożenie Jezusowi we wzrastaniu w tych trzech wymiarach: mądrości, latach i łasce. Drodzy bracia i siostry, misja świętego Józefa jest z pewnością wyjątkowa i niepowtarzalna, ponieważ Jezus jest absolutnie wyjątkowy. A jednak w swej opiece nad Jezusem, wychowywaniu Go, by wzrastał w latach, mądrości i łasce, św. Józef jest wzorem dla każdego wychowawcy, a szczególnie dla każdego ojca. Powierzam więc jego opiece wszystkich rodziców, kapłanów, którzy są ojcami i tych, którzy mają pełnić w Kościele i w społeczeństwie rolę edukacyjną. W sposób szczególny pragnę pozdrowić dziś – w dzień ojca – wszystkich rodziców, wszystkich ojców. (…) Św. Józef niech wam błogosławi  i towarzyszy!