Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Podpora rodzin i Wzór pracujących

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Święty Józef zajmuje poczesne miejsce w życiu Kościoła z uwagi na niepowtarzalną rolę, jaką odegrał w dziejach zbawienia, w realizacji Bożych planów. Zmysł wiary zachęcał zawsze i nadal zachęca wiernych, by szukać u niego wstawiennictwa. Dlatego w pobożności chrześcijańskiej został on obdarzony wymownymi tytułami. Nazywamy go między innymi Przeczystym stróżem Dziewicy, Żywicielem Syna Bożego, Wzorem pracujących, Podporą rodzin, nadzieją chorych, Patronem umierających. (…) Wielkim czcicielem św. Józefa był błogosławiony, a wkrótce święty papież Jan XXIII, który imię świętego Józefa wprowadził do rzymskiego kanonu Mszy świętej, tuż po Maryi. Podobną decyzję – w odniesieniu do pozostałych modlitw eucharystycznych – podjął w ubiegłym roku papież Franciszek. Ojciec Święty umieścił także w swoim biskupim i papieskim herbie owoc nardu, który w tradycji ikonograficznej krajów języka hiszpańskiego jest symbolem osoby św. Józefa. Wiemy, jak wielkie nabożeństwo do św. Józefa miał Karol Wojtyła, mający na drugie imię Józef. Jan Paweł II poświęcił św. Józefowi specjalną adhortację apostolską Redemptoris Custos.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w uroczystość
św. Józefa, Patrona Krakowa, Bazylika Mariacka, 19 III 2014