Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (20)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Wielu księży mówi ze smutkiem, że w Wielką Sobotę przychodzi do poświęcenia pokarmów wiele dzieci z rodzicami, ale znaczna ich część nie uczestniczy w Rezurekcji. Przeżywanie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa sprowadza się do poświęcenia wielkanocnego jajeczka, kurczątka i zajączka. Co znaczy, że Chrystus, Syn Boży umarł dla naszego zbawienia? Jaki sens ma ucałowanie Krzyża w Wielki Piątek, adoracja Najświętszego Sakramentu, czuwanie przy Grobie Pańskim? Jakie przeżycie w czasie procesji rezurekcyjnej towarzyszy małżonkom i dzieciom? Umarł i zmartwychwstał? W każdą niedzielę przeżywamy Wielkanoc: Zmartwychwstanie Pana Jezusa, a także – Zesłanie Ducha Świętego. Wielka Niedziela jest rachunkiem sumienia dla każdego chrześcijanina i każdej rodziny, w jaki sposób przeżywają każdą niedzielę. Czy to jest dzień święty, dzień Eucharystii, dzień odpoczynku, dzień rozmów, spotkań rodzinnych, przyjacielskich? „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” – powiedzieli dwaj mężczyźni w lśniących szatach kobietom, które przyszły do grobu (Łk 24,6). Piotr i Jan przyszli do grobu. Apostoł Jan po latach napisał, co wtedy przeżył: „Ujrzał i uwierzył” (J 20,8). Zmartwychwstanie jest nadzieją, gdy chorujemy, cierpimy i umieramy, gdy odchodzą od nas na zawsze ci, których kochamy. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest nadzieją na przebaczenie grzechów, ratowanie miłości, odnowienie małżeństwa i rodziny. Światło paschału głosi nowe życie i odrodzoną miłość w rodzinie. Św. Paweł wzywa: „szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” (Kol 3,1). Krzyż, zmartwychwstanie Pana Jezusa, kanonizacja bł. Jana Pawła II – droga szukania tego, co w górze. „Rodzina ochrzczonych, zgromadzona razem przez Słowo i Sakrament jako Kościół domowy, staje się tak jak wielki Kościół, nauczycielem i matką” (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 38).
Propozycja postanowienia
Co znaczy w moim życiu, w mojej rodzinie „szukać tego, co w górze”? W jaki sposób szukać, razem z dziećmi, tego, co w górze, szczególnie w niedzielę?