Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały!


Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszych sercach! Chroń nas przed mrokiem niewiary i chłodem obojętności. Wiemy, że największym zagrożeniem dla chrześcijaństwa nie jest wcale wojujący ateizm ani wrogowie wiary, ale oziębłe serca chrześcijan. Przemieniaj nasze serca, abyśmy stali się odważnymi świadkami Twego zmartwychwstania! Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszych rodzinach! Gdy lawinowo rośnie liczba rozwodów, gdy w popularnych serialach promuje się mentalność rozwodową, a cudzołóstwo przedstawia jako wyraz wyzwolenia – chroń miłość i jedność małżeńską. Ucz małżonków, jak przezwyciężać egoizm i podejmować trud odpowiedzialności za drugiego człowieka. Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie w naszym podejściu do życia! Ucz nas miłości do tego najcenniejszego daru. Gdy nasza Ojczyzna staje przed groźbą demograficznej katastrofy, otwieraj serca młodych na powołanie rodzicielskie. Pomóż im zrozumieć, że życie bez ślubu, życie na próbę, życie poświęcone zaspokajaniu egoistycznych pragnień zawsze prowadzi do rozczarowań i dramatów.

Fragment homilii wygłoszonej podczas liturgii Wigilii Paschalnej
w poznańskiej katedrze, 19 IV 2014 r.