Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg jest Miłością Miłosierną

KS. BP STANISŁAW NAPIERAŁA BISKUP SENIOR DIECEZJI KALISKIEJ

Święto Bożego Miłosierdzia poczęło się w sercu Pana Jezusa. To Jezus chciał tego święta. Mówił o nim poprzez siostrę Faustynę, swoją sekretarkę. Jezus nalegał, by to święto było w Kościele i pragnął, aby wyróżniało się obdarowaniem, które wyraziło się w obietnicach Pana Jezusa, że ci, którzy w święcie Miłosierdzia przystąpią do źródła życia otrzymają odpuszczenie wszystkich kar i win. W tegoroczne święto Miłosierdzia Bożego nastąpiło niezwykłe obdarowanie Kościoła świętymi papieżami: Janem XXIII i Janem Pawłem II. Św. Jan XXIII otworzył drzwi Kościoła. Ten papież powiedział światu: „nie bójcie się Kościoła. Kościół jest matką, która kocha świat, Kościół niesie naukę, która nie jest jego, ale jest nauką od Boga dla wszystkich”. Tym głosem był Sobór Watykański II, który Jan XXIII ogłosił. Św. Jan Paweł II otworzył niebo i ludziom pokazał na nowo Boga, który ich kocha. Jan Paweł II mówił na różne sposoby: „nie bójcie się przyjść do Boga, nie bójcie się przystąpić do Jezusa Chrystusa, jest On wam potrzebny, On was kocha, zwłaszcza tych, którzy po ludzku wcale na miłość nie zasługują. Taki jest Bóg. Nie bójcie się, otwórzcie Mu drzwi waszych serc, otwórzcie granice waszych państw, systemów politycznych, gospodarczych i kulturalnych”.

Jan Paweł II nawoływał, aby ludzie nie bali się Boga, bo On jest Miłością Miłosierną.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Sumy odpustowej
w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, 27 IV 2014 r.