Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Siła świętości


Jestem głęboko poruszony tym, że człowiek, którego znaliśmy, zostaje kanonizowany w ciągu naszego życia. Zazwyczaj trzeba czekać długie dziesiątki lat, czasem nawet wieki, żeby doczekać się kanonizacji, tutaj jednak siła promieniowania tej świętości jest tak silna, że doprowadziła aż do tego momentu. Dzisiejsza kanonizacja jest odniesieniem do świętości Boga, bez której nie ma ani świętości Chrystusa, ani świętych, ani Jana Pawła II czy Jana XXIII. Świętość obu papieży emanuje na cały Kościół, buduje go, umacnia w świętości i pokazuje, że jest służba, dzięki której sam człowiek się uświęca: papież przez papieską służbę, małżonkowie przez życie rodzinne, kapłani przez życie duszpasterskie – każdy ma swoją własną drogę uświęcenia. Promieniowanie i oddziaływanie Jana Pawła II nie tylko na Kościół, ale też na stojących poza nim, da się wytłumaczyć poprzez mocne zakorzenienie w miłości Bożej, która następnie odbijała się w jego stosunku do drugiego człowieka.

Fragment komentarza dla KAI, 27 IV 2014 r.