Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (21)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie” (J 13,34). To wezwanie Pana Jezusa odnosi się do wszystkich Jego uczniów. Ale odnieśmy słowa Pana Jezusa w szczególny sposób do małżonków i do rodziny. Zauważmy, że w Starym Testamencie miarą miłości do bliźniego była – i pozostaje – miłość do samego siebie: „a bliźniego swego, jak siebie samego”. W Nowym Testamencie szczególnym wzorem miłości względem bliźniego jest miłość Pana Jezusa: „abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”. Trzeba więc, aby małżonkowie często zastanawiali się: „jak Pan Jezus miłuje mojego męża, moją żonę?”. „Jak Pan Jezus miłuje moje dziecko, moich rodziców, teściów?”. Miłość jest łaską. Duch Święty uzdalnia nas do miłowania bliźniego na wzór Pana Jezusa. Małżonkowie winni się codziennie modlić o ten dar. Miłość wzajemna, wierna i cierpliwa, przebaczająca, szczególnie w małżeństwie, jest świadectwem wiary. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Miłość małżeńska, rodzinna, miłość każdego bliźniego wyraża się w pomocy na drodze do wieczności. Droga do nieba jest stroma: „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” (Dz 14,22). W niebie będziemy wolni od cierpienia: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie… bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,4). „Rodziny chrześcijańskie, które przez wiarę widzą we wszystkich ludziach dzieci wspólnego Ojca Niebieskiego, będą wielkodusznie wychodzić naprzeciw… potrzebującym i pozbawionym środków do życia… W ten sposób poszerza się niepomiernie horyzont ojcostwa i macierzyństwa rodzin chrześcijańskich… Chrystus Pan, wraz z rodzinami i przez nie, nadal ma współczucie dla rzesz” (Familiaris consortio, 41).
Propozycja postanowienia
Zastanowię się, w czasie modlitwy, czy w rozmowie, w jaki sposób w mojej rodzinie, małżeństwie, mam realizować słowa Pana Jezusa: „miłujcie się, jak Ja was umiłowałem”?