Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

NIEDZIELA: Dz 6,1–7; 1 P 2,4–9; J 14,1–12
Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie.Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.
Rozważanie
Jezus zapewnia o swej bliskości wobec Ojca. Przez lata wspólnego wędrowania wiele mówił o Ojcu. Teraz zapowiada swe odejście. Natomiast Filip jakby niedowierzał, chce przekonać się sam w bezpośrednim spotkaniu, jaki jest Ojciec. I to właśnie skłania Zbawiciela, by jeszcze raz ukazać swą zażyłość z Ojcem niebieskim. By znów wprowadzić Filipa na drogę wiary, zaufania, zdania się na to, co już Filip poznaje i doświadcza. Droga zaufania nie jest łatwa, wymaga bowiem nieustannego trudu pokonywania szeregu zwątpień, niedowierzań, obaw, które co rusz atakują. Ale to właśnie ta droga pozwala w pełni iść za Panem.

rs