Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Felix Cracovia – szczęśliwy Krakowie!

Dziś Kościół krakowski w jedności z wszystkimi naszymi rodakami gromadzi się na sprawowaniu uroczystości, aby podziękować za dar, jaki otrzymaliśmy wszyscy w osobie pasterza naszych czasów – a dziś świętego papieża Jana Pawła II. Z ogromnym wzruszeniem stajemy w miejscu związanym z męczeństwem św. biskupa Stanisława, aby modlić się jednocześnie do jego kolejnego, świętego następcy. Zwracamy się tutaj po raz pierwszy do niego pełnym i ostatecznym imieniem: święty Janie Pawle II – módl się za nami! W świętości Jana Pawła II wyraża się cała jego osobowość przepełniona wiarą, nadzieją i miłością. W czasie tej Mszy św. dziękujemy Opatrzności za 20 lat posługi pasterskiej biskupa i kardynała Karola Wojtyły na naszej ziemi! (…) Posługa nowego świętego nie ograniczała się jednak tylko do Kościoła krakowskiego: Siał słowo Boże i docierał do wielu zakątków naszej Ojczyzny, a od 1978 r. jego posługa przyjęła uniwersalny charakter. Od tamtego pamiętnego dnia podzieliliśmy się darem jego osoby z całym światem chrześcijańskim i wszystkimi innymi!

Fragment przemówienia na rozpoczęcie Mszy św. dziękczynnej na Skałce podczas procesji Świętego Stanisława, Kraków 11 V 2014 r.