Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Matka Maryja


Pierwsza scena odsłania przed nami Maryję, naszą duchową Matkę. „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. Te słowa – wypowiedziane na krzyżu przez umierającego Jezusa – mają najpierw swój sens historyczny. Wyrażają one najpierw zwykłą troskę, jaką dziecko winno otaczać swoich rodziców. W następstwie tych słów – Jan stał się adoptowanym synem Maryi i zajął miejsce Jezusa, a Ona stała się jego przybraną Matką. Te same słowa dowodzą ponadto, że Maryja – poza Jezusem – nie miała innych dzieci. (…) Ale te same słowa – „Niewiasto, oto syn Twój”, „Oto Matka twoja” – mogą mieć również swój sens ponadhistoryczny. Mogą wskazywać na coś więcej; nie tylko na Matkę Mesjasza, ale również na Matkę wierzących, których symbolem jest właśnie Jan, „umiłowany uczeń”. Tym razem Maryja staje się Matką Apostołów i wszystkich wierzących. Staje się początkiem Kościoła, nowej rodziny Jezusa. Umierający Jezus oddaje Maryję opiece i miłości każdego chrześcijanina; każdego z nas.

Fragment homilii wygłoszonej na Jasnej Górze podczas głównych uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 3 V 2014 r.