Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (24)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14,15); „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J 14,21) – te słowa Pana Jezusa mówią o ścisłej zależności pomiędzy miłością a zachowywaniem przykazań. Kto miłuje Pana Jezusa, ten jest Mu posłuszny i z pomocą Jego łaski pełni Jego wolę. Jest też zależność odwrotna: zachowując Ewangelię świadczymy o miłości wobec Pana Jezusa i tę miłość umacniamy.. Ten podwójny kierunek jest szczególnie realizowany w małżeństwie. Dotyczy miłości małżonków i rodziny wobec Bożych przykazań, ale także miłości małżonków względem siebie, rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców. Miłość w rodzinie wyraża się w trosce o codzienne potrzeby bliskich, w bliskości, która daje poczucie bezpieczeństwa, w prowadzeniu jedni drugich do Pana Jezusa i do wieczności. Nie jesteśmy sami w budowaniu i rozwoju miłości, w zachowywaniu przykazań: „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was” (J 14,18) – obiecuje Pan Jezus. Zapowiada i tę zapowiedź realizuje: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14,16–17). Miłość wyrażająca się w zachowaniu przykazań realizuje się w różnych konkretach: św. Piotr wzywa: „bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). W rodzinie wciąż trwa walka i trwa obrona nadziei pochodzącej od Boga. Pisze, że miłość wyraża się w zachowaniu czystego sumienia, a także: „lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle” (1 P 3,17). „Rodzina… posiada i wyzwala potężne energie, które są zdolne wyrwać człowieka z anonimowości, podtrzymać w nim świadomość godności własnej osoby… i włączyć, zachowując jego odrębność i niepowtarzalność, w tkankę społeczeństwa … rodziny … pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie” (św. Jan Paweł II, Familiaris consortio, 44).
Propozycja postanowienia
Co znaczą konkretnie dla mnie, dla rodziny, słowa św. Piotra, że „lepiej…cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle”?