Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Przemawiał do nas swoją wiarą

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Święci wskazują drogę. Pokazują, jak można żyć, jak można kochać Boga i bliźniego. Od św. Jana Pawła II możemy się uczyć, jak w centrum naszego życia duchowego umieścić Eucharystię, jak ją sprawować, jak przyjmować Komunię Świętą, jak trwać w modlitwie przed tabernakulum. Świętość Papieża-Polaka objawiła się w jego miłości do Boga, w modlitwie, oraz szacunku i miłości do człowieka. Jan Paweł II wszystko co robił, robił w kontakcie z Panem Bogiem, przez modlitwę. (…) Osoba i służba świętego Jana Pawła II stała się darem dla całego Kościoła i świata. Ten współczesny apostoł głosił gorliwie słowo Boże. Siał ziarno słowa obficie. Zostawił nam ogromne dziedzictwo nauczania, zawarte w swoich encyklikach i adhortacjach, katechezach, homiliach i przemówieniach, których wygłosił tysiące. Święty Papież przemawiał do nas również swoją postawą, swoim stylem służby. Przemawiał do nas swoją wiarą, nadzieją i miłością. Przemawiał do nas i nie przestaje przemawiać swoją świętością, czyli swoją miłością Boga, która wyrażała się także w służbie człowiekowi, Kościołowi i światu.

Fragment przemówienia wygłoszonego do Polonii w Stanach Zjednoczonych, 17 V 2014 r.