Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (26)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Zmartwychwstały Jezus przekazał Apostołom Ducha Świętego: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam… Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22-23). W dziesiątym dniu po wstąpieniu Jezusa do nieba Duch Święty zstąpił na Apostołów: „Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,3-4). Jezus Chrystus wysłużył dar Ducha Świętego na krzyżu. Wciąż Bóg obdarza nas Duchem Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi. Duch Święty jest Duchem prawdy, miłości i jedności, Duchem mocy i odwagi w świadczeniu o Ewangelii. „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy uwierzyć i nie możemy wyznać swojej wiary. Duch Święty czyni nas gorliwymi i gotowymi do ofiary apostołami Pana Jezusa. Niekiedy Duch Święty obdarza uczniów Jezusa Chrystusa nadzwyczajnymi darami; takim jest dar języków: „słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11). Duch Święty czyni nas jednym ciałem: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 12,13). W czasie zawierana Sakramentu Małżeństwa śpiewany jest hymn: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”. Duch Święty uobecnia w sakramentach zbawcze dzieło Syna Bożego. Małżeństwo, Rodzina – Boże powołanie i Boże uzdolnienia do budowania jedności, potrzebuje nieustannie modlitwy: „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości”. „Od małżonków i rodziców chrześcijańskich żąda się posłuszeństwa wierze: wezwani są oni do przyjęcia Słowa Pańskiego, objawiającego im zdumiewającą nowość – Dobrą Nowinę – ich życia małżeńskiego i rodzinnego, które Chrystus uczynił świętym i uświęcającym” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 51).
Propozycja postanowienia
Czy modlę się do Ducha Świętego o światło Boże w wyborze małżonka, czy w małżeństwie modlimy się o mądre, zgodne z wolą Bożą, decyzje?