Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 2,1–11; 1 Kor 12,3b–7.12–13; J 20,19–23
JEZUS DAJE DUCHA ŚWIĘTEGO
Fot. Wikimedia CommonsWieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
ROZWAŻANIE
Podobnie jak pięćdziesiąt dni temu, powracamy do Wieczernika. W dzień zesłania Ducha Świętego wspominamy zmartwychwstanie. To dwa nierozerwalne fakty, które wyznaczają drogę wiary dojrzałej, odważnej, konsekwentnej, wyzbytej lęku. Wierzący w Jezusa dopiero po zmartwychwstaniu zaczęli rozumieć, kim jest Pan; po otrzymaniu Ducha Bożego pojęli, co mają czynić. Na naszej drodze wiary nieustannie powracamy do zmartwychwstania i do Pięćdziesiątnicy – te wydarzenia wciąż są dla nas źródłem łaski.

rs