Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Bądźcie świętymi kapłanami

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Pomagajcie nam dostrzegać potrzeby świata, zwłaszcza młodego pokolenia Polek i Polaków. Chrystus was zna, dlatego was wybrał i powołał, abyście się zaangażowali w sprawę, dla której On przyszedł na ziemię. W sakramencie święceń Chrystus obdarza kapłanów mocą, by w Jego imieniu sprawowali sakramenty i pomagali słabym ludziom powracać do pierwotnej miłości. Chrystus potrzebuje umysłów i serc młodych kapłanów, aby Jego Ewangelia docierała do współczesnego świata, do ludzi często zagubionych, słabych, zrozpaczonych, szukających motywów życia i nadziei. (…) Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, czyli do życia z Bogiem. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości i do służby. Bądźcie świętymi kapłanami. Mam nadzieję, że nowo wyświęceni księża wniosą w kapłańskie szeregi świeżość swojego spojrzenia, wrażliwość swoich sumień i entuzjazm swoich serc. Wykorzystujcie swoje talenty do ożywienia i pogłębiania naszego duszpasterstwa.

Fragment homilii wygłoszonej podczas święceń 22 nowych kapłanów
Archidiecezji Krakowskiej, 31 maja 2014 r.