Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Życie z Bogiem

Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

Święci są przyjaciółmi Boga i ludzi. Również święty Jan Paweł II był i jest przyjacielem Boga i nas wszystkich. Mieliśmy szczęście spotykać się z nim, słuchać go, patrzeć na jego świadectwo modlitwy, służby i cierpienia. Czy nie rodzi się w nas pragnienie, by na miarę naszych sił, talentów i możliwości również kroczyć drogą miłości i służby, którą on kroczył od swej młodości, przyjmując coraz większą odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła? Świętość, czyli życie z Bogiem i dla Boga, jest powołaniem każdego ucznia Jezusa Chrystusa. Tę prawdę przypomniał nam dobitnie i na naszych oczach święty Jan Paweł II. Taki jest głęboki sens i wymowa jego wyniesienia do chwały ołtarzy. Prośmy więc o dar świętości dla nas wszystkich. Prośmy o ten dar dla naszych rodzin, by były wspólnotami życia i miłości. Prośmy o ten dar dla małżonków, by pozostali zawsze wierni miłości, którą sobie ślubowali. Prośmy o ten dar dla młodych, by stawiali sobie w życiu wysokie cele i dążyli do nich tak, jak Karol Wojtyła.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św., Ełk, 8 VI 2014 r.