Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół jest jak drabina

Ks. Abp Stanisław Gądecki

Dzień poświęcenia świątyni nazwany po łacinie dies natalis, czyli dzień narodzin danego kościoła, posiada niebagatelne znaczenie, ponieważ dopiero tego dnia budynek kościelny można nazwać w pełni domem Bożym i takim się staje. (…) Pierwszym zadaniem świątyni jest jednoczenie ludu Bożego z Bogiem i między sobą. Możemy co prawda modlić się i czytać Słowo Boże w każdym miejscu, ale to kościół jest jak drabina, która łączy stworzenie ze Stwórcą, niebo z ziemią. Świątynia to także miejsce, w którym miłość ludzka wstępuje ku niebu, a miłość Boża zstępuje na ziemię. Kościół ma gromadzić wiernych tak, aby chociaż podczas modlitwy mieli jedno serce i jedną duszę. Budynek kościoła jest owocem ludzkiego wysiłku podjętego w tym celu, aby rzeczywistość niewidzialna stała się postrzegalna. Z budynkiem kościelnym jest podobnie jak z Pismem Świętym, które mówi językiem człowieka, to znaczy, że opisuje Boga w sposób zrozumiały przez wszystkich ludzi. Również świątynia ma wyrażać to, co samo z siebie jest niewyrażalne, ma ukazywać ducha w języku kształtów, kolorów i dźwięków, które wspomagają naszą intuicję.

Fragment homilii wygłoszonej podczas uroczystości poświęcenia parafialnego kościoła pw. św. Jadwigi Królowej Wawelskiej w Poznaniu, 2 VI 2014 r.