Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wierzę w Syna Bożego (28)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10,32–33). W jaki sposób żona ma „przyznać się” do Chrystusa przed mężem? Mąż przed żoną? Rodzice przed dziećmi? Kiedy przyznanie się do Chrystusa wiąże się ze stanowczym sprzeciwem, na przykład w sytuacji, gdy syn czy córka żyją bez ślubu sakramentalnego? Gdzie sięga szacunek dla wolności i sumienia wobec członka rodziny, a szczególnie – współmałżonka? Pan Jezus mówi: „Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć” (Mt 10,26). Skoro wszystko będzie ujawnione, czy trzeba chronić tajemnice rodziny, czy jest złą rzeczą opowiadanie koleżance o wadach teściowej i pijaństwie męża? Jak w praktyce wprowadzać w życie rodzinne słowa Pana Jezusa: „Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach” (Mt 10,27). Co trzeba zachować w tajemnicy? Co trzeba ujawnić, jakie dobro rozgłaszać, przed jakim zagrożeniem przestrzec, szczególnie własne dzieci? Pan Jezus wzywa: „Nie bójcie się ludzi… Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10,28). My się boimy nawet tych, którzy są naszymi najbliższymi w rodzinie. Boimy się przemocy, lekkomyślności, lenistwa, zdrad… Pan Jezus pociesza, napełnia ufnością: „U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone” (Mt 10,30). Pan Jezus jest z nami. Ufności uczy nas Jeremiasz: „Pan jest przy mnie jako potężny mocarz” (Jr 20,11); „Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę” (Jr 20,12). „Poprzez głoszenie z nową mocą nowego przykazania miłości Kościół pobudza i prowadzi rodzinę chrześcijańską do służby miłości, aby naśladowała i przeżywała tę samą miłość oddania i ofiary, którą Chrystus żywi dla całej ludzkości” (św. Jan Paweł II, adh. Familiaris consortio, 49).
Propozycja postanowienia
Przeczytam, sam lub we wspólnocie rodzinnej, tekst Ewangelii Mt 10,26–33. Spróbujemy odpowiedzieć, jak w konkretnych sytuacjach w rodzinie zastosować słowa Pana Jezusa.